Zaburzenia gospodarki lipidowej

Duże stężenie cholesterolu we krwi nie jest korzystne dla naszego organizmu. Chociaż podwyższona ilość tego lipidu bywa uwarunkowana genetycznie, nie bez znaczenia jest tryb życia, jaki prowadzimy.